Semináře a workshopy

Veškeré naše interkulturní semináře a workshopy vycházejí z analýzy a znalosti prostředí, z potřeb účastníků a z výstupů definováných zadavatelem. Tomu věnujeme čas a úsilí, protože věříme, že to je cesta k efektivitě námi navržených řešení.

Protože je každá společnost a prostředí, ve kterém funguje, unikátní, jsou i naše semináře a workshopy unikáty pro jednotlivé klienty. Podle potřeby zadavatele a účastníků se zaměřují na rozvoj interkulturních kompetencí, kulturní vnímavosti, znalost kulturních rozdílů i kulturních reálií.

Naše programy jsou postavené tak, aby účastníkům umožnily rozumět relevantním situacím, aby podpořily jejich motivaci a schopnost využít nové znalosti a dovednosti v praxi a aby pro ně byly zábavou.

Abychom dostáli tomuto závazku, skládáme je z následujících částí:

 • Simulační hry, tzv. experiential learning
 • Případové studie
 • Diskuze s experty
 • Podcasty a videa
 • Týmový koučink
 • Skupinová zpětná vazba na výsledky psychometrik a diagnostik (např. The international profiler)
 • E-learning před programem nebo mezi jeho částmi
 • Sebereflektivní cvičení
 • Kulturní briefing
 • Tématické workshopové moduly
 • Follow-up moduly