Psychometrie a diagnostika

Nástroje z oblasti profesní diagnostiky umožňují identifikaci silných a rozvojových stránek jednotlivců a týmů. Na jejich základě:

 • pomáháme klientům si nastavit konkrétních cíle v rámci individuálního rozvoje
 • vytváříme design interkulturních programů tak, aby odpovídal potřebám účastníků

Využíváme dotazník z oblasti interkulturního managementu The International Profiler a International Preferences Indicator.

Z obecné diagnostiky a psychometrie se opíráme např. o

 • Hogan Assessment
 • 360°Feedback
 • OrgSavvy Assessment
 • Mental Toughness Questionnaire
 • Integrated Leadership Model
 • Emotional Capability Assessment
 • Persuasive Communicatior Assessment.

The International Profiler

TIP je online dotazník a proces zpětné vazby dostupný v angličtině, němčině, italštině, francouštině, čínštině a polštině. Byl vyvinutý pro manažery a specialisty, kteří spolupracují se zahraničními partnery a kolegy.
Pomůže Vám najít odpověď na otázky:

 • Jaké kompetence potřebuji pro úspěšnou spolupráci se svými zahraničními partnery?
 • Jaké jsou moje silné a slabé stránky v interkulturní spolupráci?
 • Co mohu udělat proto, abych byl/a efektivnější ve spolupráci se zahraničními partnery ve své aktuální roli?
 • Ale také např.: "Jaké jsou silné a slabé stránky našeho multikulturního týmu a co můžeme udělat pro to, abychom si usnadnili naši týmovou multikulturní spolupráci a spolupráci se zahraničními partnery?"

Co je TIP a co přinese vám a /nebo vaší organizaci?

Jak ho můžete použít?

 • Jako součást koučinku (face-to-face nebo na dálku)
 • Jako nástroj k analýze potřeb pro semináře a rozvojové programy
 • Jako způsob přechodu ze skupinového semináře na individuální akční plány
 • Na podporu rozvoje leadershipu a manažerských dovedností
 • Jako individuální podporu při relokaci nebo při intenzivní mezinárodní spolupráci