Kulturní vnímavost (Cultural awareness)

Naší ambicí je vás podpořit v tom, abyste byli úspěšnější a spokojenější ve spolupráci s Vašimi zahraničními kolegy a obchodními partnery.

Tzv. cultural awareness (kulturní uvědomění nebo vnímavost) může být vaší výhodou.

  Být kulturně vnímavý/á znamená:

 • rozumět tomu, proč interkulturní spolupráce často selhává (typické chyby a lessons learned)
 • vědět, v jakých oblastech očekávat kulturní rozdíly
 • znát sebe z pohledu interkultury
 • umět odhadnout dynamiku interkulturní spolupráce a vědět, v čem ve svých jednotlivých fázích liší od monokulturní
 • vědět, jak vzniká úspěšná interkulturní spolupráce
 • být si vědom toho, jak je možné reagovat na interkulturními rozdíly - mít vlastní odpověď na to, zda "se přizpůsobit" nebo "zůstat sám sebou"

Podcast audio 1: Jak nám kultura říká, co je normální. A jak od jiných očekáváme, že se budou NORMÁLNĚ chovat.

  Krátký podcast o tom, že:

 • " kultura je souhrn hodnot, přesvědčení a předpokladů
 • " nám pomáhá orientovat se v tom, co nás obklopuje - a říká nám, co je správně a co špatně
 • " i od druhých očekáváme, že se budou chovat "normálně" - co je normální, ale definuje naše kultura
 • " když považujeme chování druhých za nenormální, nepředvítatelné a nepochopitelné, nemůžeme budovat důvěru a dlouhodbé vztahy

Kultura je ovšem to jen část celého příběhu. To, co se děje v interakci mezi dvěmi a více lidmi, ovlivňuje také

 • situace (zda se člověk dnes dobře vyspal či jak dopadlo jeho dopolední jednání s klíčovým klientem)
 • aktuální okolnosti (jak dobře se známe či jaký význam má náš projekt pro celou společnost)
 • osobnost (jak každý z nás pracuje s tlakem nebo v jakém pracovním prostředí se cítí komfortně)
 • kultura organizační, regionální, subkultury soukromého a veřejného sektoru, atd.

Univerzální - kulturní-osobní-situační?

To, že se vyřeší kulturní část problému, pravděpodobně nepovede k tomu, že celý problém zmizí. Ale pomůže to vytvořit podmínky - vzájemnou důvěru a pochopení - k tomu, aby se všichni zúčastnění zapojili do konstruktivní spolupráce.

K rozvoji tzv. intercultural awareness (interkulturní vnímavosti) můžete využít:

H. Andreus " I wish I knew who I was; but even if I see myself clear as glass, I see four hundred astonished persons, parading under glass"