Kulturní rozdíly

Kulturní rozdíly jsou faktem. Vědecká literatura potvrzuje, že až 70% všech mezinárodních obchodů selže proto, že chybí interkulturní kompetence na straně jednoho nebo obou partnerů.

  Jak se ukazuje, hrají kulturní rozdíly zásadní roli v následujících situacích:

 • Zpožděný rollout
 • Nedodržené lhůty
 • Práce musí být udělána znovu
 • Zpoždění v produkci
 • Velká časová investice do budování a udržování vztahů
 • Zpomalené předávání znalostí a zkušeností
 • Opakovaná snaha o řešení stále téhož

Znalost a pochopení vnitřní logiky kulturního prostředí jak svého, tak svých zahraničních partnerů, vám pomůže podobným situacím porozumět a předcházet.

Poznáte, jak se kultury liší např. ve způsobu komunikace, vyjadřování emocí, v pohledu na hierarchii a status, v orientaci na výkon, v asertivitě či ve vnímání struktury či času.

  Dozvíte se, co očekávat a na co se připravit v oblastech jako:

 • Virtuální komunikace (email, telefonní a video konference, atd.)
 • Komunikace (např. vyjádření nesouhlasu, negativní zpětné vazby a námitek)
 • Vyjednávání (např. strategie, proces dosahování dohody, její forma a dodržování)
 • Sebeprezentace a self-marketing (např. sebeprosazování, recruitment, angažovanost ve skupině)
 • Vedení porad a meetingů (např. příprava, pružnost agendy, protokolování)
 • Vedení a motivaci zaměstnanců (např. role manažera, motivační systémy, styly vedení)
 • Týmovou spolupráci (např. budování soudržnosti, týmové role, loajalita, soutěživost)
 • Networking - navazování a udržování vztahů (např. etiketa, oddělování osobní a pracovní sféry, komunikační technologie)
 • Proces rozhodování (např. kdo rozhoduje co, přebírání odpovědnosti, role organizační kultury)
 • Etiketa (small talk, tabu témata, úroveň formality, oblékání, předávání dárků, oslovování, ženy vs. muži, atd.)
schéma - klíčové kompetence leadera

Rozdíly v národní kultuře jsou jen jedním kamenem do mozaiky interakce mezi lidmi z různých kultur. Je potřeba je pravidelně revidovat (např. s ohledem na rozdíly v rámci jedné kultury) a reagovat na ně flexibilně podle toho, co vyžaduje kontext a situace. Aby nezůstaly jen teoretickou znalostí, je potřeba je propojit s interkulturní kompetencí a kulturní vnímavostí.