Kulturní reálie

Především v rámci relokačních programů naši klienti přicházejí s otázkami, které se týkají jejich každodenního života v nové zemi. Rychlejší orientaci v novém městě a v nové kultuře jim tak usnadní informace týkající se:

  • Infrastuktury
  • Školského a lékařského systému
  • Nabídky volnočasových aktivit
  • Komunit jiných expatů
  • Kriminality
  • Úřadů
  • Stravování
  • Služeb

Nové informace týkající se historických událostí, geopolitických souvislostí a významných osobností jednak pomohou pochopit kořeny současné kultury a jednak bývají zajímavou platformou pro navázání hovoru a nových neformálních vztahů.