Business koučink a mentoring

Interkulturní koučink, stejně jako interkulturní mentoring spočívá na stejných principech jako jiné typy koučování a mentoringu. Bere ovšem navíc v úvahu vliv kultury na perspektivu jak kouče, tak koučovaného a lidí kolem něj. Koučovaný se stává kulturně vnímavějším a přizpůsobuje se relevantní interkulturní situaci.

Vede tedy k rozvoji či prohloubení interkulturních kompetencí, kulturní vnímavosti, znalosti kulturních rozdílů či kulturních reálií..

V závislosti na lokaci našich klientů a zároveň na jejich potřebách probíhají naše sezení face-to-face nebo po telefonu.

V rámci koučinku a mentoringu využíváme k identifikaci rozvojových oblastí a k nastavení cílů pro jednotlivce i týmy psychometrických nástrojů – jak z oblasti interkultury (The International Profiler a International Preferences Indicator), tak z oblasti obecné profesní diagnostiky (Hogan Assessment, 360° Feedback, OrgSavvy Assessment, Mental toughness Questionnaire, Integrated Leadership Model, Emotional Capability Assessment, Persuasive Communicatior Assessment).