Experiential learning

Z běžných seminářů a briefingů odcházejí účastníci s tím, že budou v praxi zkoušet to, co se naučili. V simulacích, založených na tzv. experiential learning, je tomu naopak. Účastníci si nejdříve v rámci hry, tedy simulované situace, zkouší. Po hře přemýšlejí, jaké jejich chování a jaká rozhodnutí ovlivnila konečný výsledek. Zážitky ze hry pak propojují s realitou a vyváří si tak nový přístup k analogickým situacím v reálném pracovním i soukromém životě. Odpovídají si na otázku: „Jak mohu v praxi změnit své chování tak, aby vedlo k výsledkům, které potřebuji?“

Simulační hry mají výhodu, že účastníci díky nim začnou používat „společný jazyk“- ten posiluje soudržnost a usnadňuje další samostatné (na simulaci nezávislé) diskuze.

Propojují zábavu, týmovou spolupráci a učení a jsou proto častou součástí mezinárodních konferencí a meetingů.

Jsou vhodnou formou pro rozvoj interkulturních kompetencí a kulturní vnímavosti, stejně jako na získání know-how týkajícího se kulturních rozdílů.

Na programech založených na zkušenostní formě učení spolupracujeme se společností TEAM.CZ (www.team.cz).

Logo interkulturní experiment BarngaLogo interkulturní experiment EcotonosLogo interkulturní experiment Randomia